Væsentlige ændringer i det nye maskindirektiv for fødevaremaskiner

I det nye maskindirektiv er der mange mindre ændringer i forhold til det eksisterende direktiv. I praksis er den enkelte virksomhed dog ikke berørt af alle ændringerne. Kun nogle af ændringerne har væsentlig betydning for den enkelte virksomhed. Det generelle indtryk er, at de fleste virksomheder kun er påvirket af 5-10 nye elementer. Dem skal man til gengæld kende og holde styr på.

Komponenter erstattes af del-maskiner

Begrebet komponent (med Bilag II B-fabrikant-erklæring) erstattes af del-maskine i det nye maskindirektiv. Denne ændring er væsentlig og vil især få betydning for brugere af maskiner.

Komponenter er en samling af dele, som først skal bygges ind i en maskine for at kunne CE-mærkes. I praksis er komponenterklæringen i dag en erklæring, der fritager producenten for ansvar, dvs. ingen risikovurdering, ingen brugsanvisning og ingen sikkerhed.

Efter det nye maskindirektiv er det anderledes. Hvis producenten af en del-maskine ved, hvordan den skal anvendes efter levering og indbygning, fordi kunden har præciseret det i forbindelse med afgivelse af ordre, skal producenten risikovurdere, dokumentere og sikre sin del-maskine. Det betyder, at der skal skærme på, og der skal laves en brugsanvisning på brugerens valgte sprog.

Del-maskiner til fødevarer

For fødevaremaskiner gælder, at underleverandøren – dvs. producenten af delmaskinen - skal lave et hygiejnisk design, levere en rengøringsvejledning, have styr på sporbarhed/tilbagekaldelse/egnethed for materialer med fødevarekontakt, og han skal have dokumentationen i orden. Det er en klar forbedring for brugeren i forhold til det gamle direktiv.

For at sikre sig bør køberen specificere, hvilke krav producenten af del-maskinen skal opfylde, og hvad der skal leveres med, f.eks. en ordentlig montagevejledning og brugsanvisning, hygiejnisk designkrav til kontaktmaterialer mv.

Hygiejnekravene udvides til også at omfatte maskiner til medicin og kosmetik

Maskindirektivets hygiejnekrav er udvidet til også at gælde for maskiner til kosmetik og medicin. Erfaringer med maskiner til medicinal-industrien siger, at deres egne hygiejnekrav er væsentligt strengere end maskindirektivets, og ændringen har derfor kun minimal betydning i praksis.

Yderligere oplysninger om det nye maskindirektiv findes på www.nytmaskindirektiv.dk

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50