Krav om udlevering af dokumentation for kontaktmaterialer

Fabrikanter af fødevaremaskiner bliver mødt af mange krav fra deres kunder. Blandt andet kravet om at fremvise dokumenter og erklæringer.

For at opretholde deres fødevaresikkerheds-certifikat møder fødevareproducenter krav om, at de skal kunne fremvise erklæringer på, at alle kontaktmaterialer i maskiner og udstyr overholder alle relevante krav. Kan fødevareproducenten ikke levere dokumentation, har han ikke noget certifikat. Og uden certifikat er det vanskeligt at fastholde de store kunder. Derfor sender fødevareproducenterne kravet videre til deres leverandører af maskiner, udstyr og materialer.

Fødevaremaskinfabrikanten har i mange tilfælde en del af den ønskede dokumentation liggende i forvejen. Det betaler sig at imødekomme kunderne i fødevareindustrien på kravene om dokumentation. Og sørg for at stille de samme krav til jeres underleverandører, som kunderne stiller til jer. Få dokumentation for, at materialer til fødevarekontakt overholder kravene.

Vi har forskellige modeller for, hvordan I kan efterkomme alle kravene. Hvilken løsning, der vælges, afhænger af virksomhedstypen og af, hvordan I plejer at gøre tingene. Løsningen skal kunne bruges i jeres hverdag.

Alcedo/Maskinsikkerhed Aps ved, hvad der kræves for at få styr på tingene. Vi ved, hvad myndigheder og kunder kræver, og hvad der skal til for at opfylde forpligtelserne uden at drukne i papir- og kontrolarbejde. Vi kender situationen og har erfaring med opgaver af denne type fra ansættelse i maskinindustrien, hos Fødevarestyrelsen og fra konsulentopgaver på området.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50