Fast konsulent

Alcedo som virksomhedens egen specialist på:
Hygiejnisk design
Maskinsikkerhed
Materialevalg
Kontrakter og ordrebekræftelser

Alcedo har et indgående kendskab til retsregler vedr indretning, køb og salg af maskiner, og til arbejdsopgaverne i en maskinindustri; salg, konstruktion, udvikling, produktion mv.

Derfor kan vi bruges som maskinindustriens egen interne specialist på området.
Dels som den sælgere, indkøber, konstruktør eller projektleder lige ringer til, for at få oplysninger.
Når først vi kender virksomheden, dens produkter, arbejdsgange mv, kan vi hurtigt give anvendelige svar på spørgsmål.

Desuden er det hurtigere, og billigere, at lade os vurdere udviklingsprojekter på et tidligt stadie, så sikkerheds- og hygiejne-forhold bliver inddraget, før konstruktionerne er fastlagt endeligt.

Alcedo som fast konsulent:
Vi kendte virksomheden af omtale, og indledte med et besøg for at lære mere

Over de sidste 3 år har vi hjulpet med flg:
- Undervisning i CE-mærkning generelt (link til …)
- Undervisning i HACCP og hygiejnisk design for maskinfabrikanter
- Indføjelse af virksomhedens maskine i forslaget til europæisk standard

Ud over konkrete opgaver blev det aftalt, at ”man bare kunne ringe, og så talte vi tidsforbruget sammen:

Èn måneds opgaver har omfattet:

Vurdering af hvad virksomheden egentligt skal levere af dokumentation,
udfra en ordrebekræftelse 
0,5 time 
Vi skal levere en maskine, der skal sammenbygges med en eksisterende.
Skal vi CE-mærke det hele, eller kun det nye? Og hvordan gør vi lige 
0,25 time 
Kunden leverer en CE-mærket maskine hos os, og vi skal bygge den
sammen, el og mekanisk, med vores egen. Hvad skal vi skrive i
ordrebekræftelsen, så vi ikke tager ansvar for den fremmede maskine 
1,50 time 
Når vi sælger vores maskine, er det så en maskine eller en komponent
 
0,05 time 
 I alt 2,30 time
 

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50