Emballager til fødevarer

Visse producenter af fødevareemballager skal anmelde produktionen til den lokale fødevareregion, og virksomheden skal have et egenkontrolprogram, der kan sikre, at emballagen kan anvendes uden risiko for fødevaresikkerheden.

Virksomhedens egenkontrol er den kvalitetsstyring, der kan sikre at emballagen kan anvendes uden risiko for fødevaresikkerheden. Myndigheden kræver derfor, at egenkontrollen bruges i det daglige, og at alle relevante punkter er dokumenteret.

Egenkontrollen skal (ifølge bekendtgørelsen BEK 27 af 18 januar 2002) skal være baseret på HACCP princippet og skal omfatte beskrivelse og risiko vurdering af følgende:
- Råvaren
- Produktion
- Færdigvarer
- Vedligeholdelse
- Rengøring & Desinfektion
- Personlig hygiejne
og dokumentation på at de opstillede krav overholdes. <

For mange virksomheder kan egenkontrol desværre vise sig som en omfattende opgave, der koster tid og kræfter, i stedet for at være en hjælp til at finde og dokumentere det væsentlige, og ikke alt muligt af mindre betydning.

Alcedo yder assistance til opbygning og indførelse af egenkontrol
Alcedo har stor erfaring i at opbygge og implementere egenkontrol programmer og kan derfor hjælpe med at opbygge et kortfattet og effektivt program, der er tilpasset virksomhedens rutiner og organisation.

Vi kan desuden hjælpe ved minimering af et eksisterende program, så programmets omfang i dokumenter, procedurer, skemaer og kontrol punkter reduceres til et kompakt og effektivt system. Herved bliver vedligehold, dokumentation og kontrol af forhold vedr fødevaresikkerhed overkommeligt, og egenkontrollen et nyttigt redskab, i stedet for noget man gør pga myndighedskrav. Vi har desuden stor erfaring med kortfattede introduktionskurser i fødevaresikkerhed og produktionshygiejne; tilpasset virksomhedens behov og ambitioner

Af andre opgaver kan nævnes hjælp vedr kundeforespørgsler, myndighedskontakt, råvarespecifikationer, kontrol-procedurer mv.

Kvalitetschef.
Vi påtager os gerne funktionen som kvalitetschef på virksomheden. Hermed sikres at egenkontrol programmet og virksomhedens kvalitet forbliver opdateret og med en Alcedo medarbejder fast tilknyttet vil i være sikret hurtig, kompetent assistance med en udgift der kun svarer til jeres faktiske behov; fx efter en indkøringsperiode 1-2 dage pr måned.

På virksomheder hvor vi er tilknyttet som kvalitetschefer yder vi bla: hurtig udrykning ved produktionsproblemer eller reklamationer, udførsel af interne audits, deltagelse i eksterne audits f.eks. fra kunder, introduktion til/indførsel af produktionsstandarder (f.eks. ADAS), myndighedskontakt, vurdering af nye produkter, råvarer, maskineri, ombygninger eller lign.

Eksempel på ydelse hos fødevare emballage producent
Hos en fabrikant af fødevare emballager udførte vi følgende:
- gennemgang af virksomhedens bygninger, udstyr, faciliteter etc. til kortlægning af muligheder, mangler og indsatser.
- opdeling af virksomheden i fødevareemballagearealer og arealer til øvrige produkter.
- Risikovurdering af emballager, opdelt efter slutproduktets anvendelse.
- HACCP plan med fastsættelse af acceptgrænser og korrigerende handlinger udarbejdet i tæt samarbejde med virksomheden.
- Udfærdigelse af Egenkontrol manual inklusiv instruktioner. Efter virksomhedens ønske blev systemet udarbejdet som et separat supplement til det eksisterende kvalitetsstyringssystem.
- Grundig instruktion i systemets vedligeholdelse og anvendelse til virksomhedens ledelse og kvalitets medarbejdere.
- Hjælp til implementering af system gennem afholdelse af medarbejder møder, udarbejdelse af kortfattet introduktionsmateriale om fødevaresikkerhed og hygiejne tilrettet emballage producentens risiko niveau.
- Opfølgning vejledning (f.eks. telefonisk) under implementeringen.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50