Arbejdsmiljø

Alcedo har et indgående kendskab til fiskeindustriens arbejdsmiljø¸problemer, og til hvordan arbejdsmiljø¸problemer kan løses praktisk og effektivt, også med hensyn til at der skal kunne produceres og til at der skal fastholdes et højt hygiejneniveau i virksomheden.

Alcedo har kendskab til kravene fra både Arbejdstilsynet og Fødevaredirektoratet, og har i flere tilfælde rådgivet om løsning af arbejdsmiljøproblemer i fødevareindustrier, herunder fiskeindustrien.

Alcedo har erfaring med løsning af opgaver vedr. støjbekæmpelse og støjdæmpning, ensidigt gentaget arbejde (EGA), tunge løft, kulde og træk, indeklima, maskinsikkerhed, CE-mærkning af maskiner og maskinlinier, brugsanvisninger, arbejdspladsindretning mv. Løsningerne er lavet ved at arbejde anderledes, ved indkøb af nyt udstyr og ved udvikling af specielt udstyr til den pågældende virksomhed.

Alcedo har erfaring i at inddrage både Arbejdstilsynet og den lokale fødevareregion i løsningerne, så man får en løsning, der både tilfredsstiller virksomheden og de relevante myndigheder.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50