HACCP/egenkontrol

Det er i dag et krav fra myndighederne, at fødevareproducerende virksomheder skal have et egenkontrolprogram, der sikrer at der ikke opstår nogen sundhedsmæssig risiko for forbrugeren. Mange virksomheder har allerede et program, nogen er ved at opbygge deres program, mens andre endnu ikke har fået indsendt deres egenkontrol, og både mangler erfaring i opbygning af egenkontrol, og den nødvendige tid til opbygningen.
Til alle grupper har Alcedo mulighed for at yde rådgivning, som styrker virksomhedens egenkontrolprogram, og sikrer at opbygningen foregår effektivt og hjælper virksomheden i en travl hverdag.

Alcedo arbejder med opbygning, tilpasning og effektivisering af egenkontrol i virksomheder fordelt i hele Danmark. Produktionerne fordeler sig fra fisk og skalsyr, frugt og grønt, emballage, export, spedition til resturantproduktioner.

Rådgivningen baseres således på et godt kendskab til hvordan myndighedskravene opfyldes, både vedr egenkontrolprogrammer, autorisationsforhold, håndtering af produkter, lokaleindretning mv.
Alcedo´s rådgivning kan derfor sikre at både virksomhedens, kunders og myndighedernes krav opfyldes hensigtsmæssigt, set fra virksomhedens synspunkt. Dette giver ofte virksomheden langt mere effektive løsninger, og dermed en væsentligt bedre udnyttelse af lokaler og udstyr.

Eksempler på Alcedo's ydelser
Egenkontrol

Opbygning af egenkontrolprogrammer
Tilpasning af egenkontrolprogrammer
Aktiv deltagelse i indførelse af egenkontrol i praksis
Undervisning i brugen af egenkontrol, herunder hygiejne
Ekstern audit af egenkontrol
Autorisationsforhold
Kontakt til myndighed

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50