Hvem er Alcedo

Alcedo er et rådgivende ingeniørfirma, som løser opgaver inden for primært fiskerierhvervet.

Alcedo er grundlagt af Hans Morten Henriksen, der er civilingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i produktion af fisk. Han har mere end 17 års erfaring fra arbejdet i fiskeindustri og fra udvikling og salg af maskiner til fiskeindustri. Derudover har han grundig erfaring fra Fødevaredirektoratet hvor han har arbejdet med krav og godkendelse af fiskeindustriernes HACCP egenkontrol.

Alcedo's stab udgøres desuden af fiskeriingeniør Lars Linnet, kemiingeniør HD Karen Berg Madsen, civilingeniør Kaja Brix Thomsen og civilingeniør Per Christensen; alle med solid erfaring fra arbejde med bla. produktion og kvalitet i fiskeindustrier.
Alcedo kan derfor levere god og effektiv rådgivning udfra et indgående kendskab til fiskeindustriens forhold, herunder krav om effektiv styring og kontrol, der fungerer i en travl hverdag.
Rådgivningen baseres således på et godt kendskab til hvordan myndighedskravene opfyldes, både vedr egenkontrolprogrammer, autorisationsforhold, håndtering af produkter, lokaleindretning mv.
Alcedo´s rådgivning kan derfor sikre at både industriens, kunders og myndighedernes krav opfyldes hensigtsmæssigt, set fra industriens synspunkt. Dette giver ofte industrierne langt mere effektive løsninger, og dermed en væsentligt bedre udnyttelse af lokaler og udstyr.

Alcedo arbejder med opbygning, tilpasning og effektivisering af egenkontrol i virksomheder fordelt i hele Danmark, med i alt over 100 programmer, og produkterne omfatter pakfisk, saltfisk, sild, torsk, diverse røgede og marinerede produkter, rogn-produktion, skaldyr og sushi. Virksomhederne har fra 2 til 600 ansatte, og omfatter også trawlere og fabriksfartøjer.
Desuden arbejder Alcedo med indretning af fabrikker, hvor målet er både at få en effektiv produktion, og et passende hygiejneniveau, afhængig af de produkter der skal håndteres.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50