Referencer

Igangværende opgaver, opdateret i december 2003

Lykkeberg A/S
Opbygning og indkøring af egenkontrolprogram. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

Claus Sørensen
Udbygning af ny proces i egenkontrolprogram, En medarbejder er fast tilknyttet som medlem af HACCP-gruppen.

Silva Seafood
Opbygning af egenkontrolprogram efter DS-3027, implementering, myndighedskontakt, kursus for ledelse og medarbejdere. En medarbejder er fast tilknyttet som medlem af HACCP-gruppen.

Angly A/S
Opbygning og indkøring af egenkontrolprogram. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

Vilsund Muslinge Industri
Udlejning af kvalitetschef til justering og vedligeholdelse af egenkontrol efter EFSIS-standard, higher level.

EPA-Foods ApS
Løbende opdatering af egenkontrolprogrammet. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

Sushitarian
Udvikling af egenkontrolprogram for sushirestaurant. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

Vendsyssel Denmark A/S
Opbygning og indkøring af egenkontrolprogram. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef. Assistance vedr arbejdsmiljøforhold.

Afsluttede opgaver, 2003

Manalo Trading
Opbygning af HACCP-baseret egenkontrolprogram for import og salg af fødevarer fra Philipinerne.

Flying Seafood ApS
Opbygning af HACCP-baseret egenkontrolprogram import og distribution af ”flyfersk” fisk.

Fresco Seafood
Opbygning af HACCP-baseret egenkontrolprogram, implementering, myndighedskontakt, kursus for ledelse og medarbejdere.

Venmark Fisk
Opbygning af HACCP-baseret egenkontrolprogram, implementering, myndighedskontakt, kursus for ledelse og medarbejdere. Bistand med fund af lokaler, layout og materialevalg.

Bon Appatit Catering
Opbygning af egenkontrolprogram.

Seafarms International
Markedsstudie for varmtvandsrejer.

Seamark Scandinavia A/S
Rådgivning vedr import af nye produkter.

Øernes Fiskeauktion og Samlecentral
Opbygning af egenkontrolprogram, myndighedsbehandling.

P H Opkøb
Starthjælp til ny produktionsvirksomhed. Opbygning af egenkontrolprogram, fabriksindretning, myndighedsbehandling.

Launis Fiskekonserves A/S
Opdatering af egenkontrolprogram.

J G Coldstores A/S
Opdatering af egenkontrolprogram; for fisk og kød, incl kommercielt frysehus.

Anonym kommune i Grønland
Afklaring af mulighed for på privat basis at starte ny indhandling og eventuel produktion i kommunen. Det primære mål er at sikre fisker/fangerne mulighed for at indhandle de fisk og evt havpattedyr de er i stand til at fange. Sekundært at opbygge viden om produktionerne, og skabe beskæftigelse og omsætning i kommunen.

EPA-Foods A/S
Rådgivning vedr import af nye produkter.

Klaus Sørensen, Hirtshals
Opdatering af egenkontrolprogram.

Læsø Fiskeriindustri
Opdatering af eksisterende egankontrolprogram. Opbygning af egenkontrol for nye produktioner. Proces- og produktudvikling.

Kapisilit Food
Starthhjælp til ny produktionsvirksomhed, Nuuk, Grønland. Opbygning af egenkontrolproram, fabriksindretning, myndighedsbehandling.

Møllers Røgeri
Opdatering af egenkontrolprogram.

Anonym kommune i Grønland
Afklaring af mulighed for på privat basis at starte ny indhandling og eventuel produktion i kommunen. Det primære mål er at sikre fisker/fangerne mulighed for at indhandle de fisk og evt havpattedyr de er i stand til at fange. Sekundært at opbygge viden om produktionerne, og skabe beskæftigelse og omsætning i kommunen.

Tisteløn
Opbygning af egenkontrolprogram for CSW-trawler.

Hesselholt Fisk, Skagen
Diverse opgaver.

Hejnfelt Fisk
Diverse opgaver.

Kvali Sea
Starthjælp til ny virksomhed, herunder opbygning og indførelse af egenkontrol for frosne færdigretter.

Strandby Fiskeeksport
Opbygning og indførelse af egenkontrol for mindre filetfabrik.

AVR Marine
Starthjælp til ny virksomhed, herunder opbygning og indførelse af egenkontrol for saltfiskproduktion.

Qeqertarsuaq Kommune i Grønland
Opbygning af virksomhedsmodel for nyt indhandlingsprojekt, herunder opstilling af virksomhedsbudgetter mv.

A/S Poseidon Rejer
Forenkling og opdatering af egenkontrollen; både papirer og kontrolarbejdet.


Klaas Puul Danmark A/S
Forenkling og opdatering af egenkontrollen; både papirer og kontrolarbejdet.


Dansk Heiploeg A/S
Forenkling og opdatering af egenkontrollen; både papirer og kontrolarbejdet.


Angly A/S
Opbygning og indkøring af egenkontrolprogram. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

National Prawn Company, Saudi Arabien
Design af færdig fabrikslayout. Herunder hjælp til valg af leverandører. Rådgivning ved køb af udstyr og maskiner. Opbygning af laboratorie samt udvikling af egenkontrolprogram for produktion og laboratorie.

Vilsund Muslinge Industri
Udlejning af kvalitetschef til justering og vedligeholdelse af egenkontrol efter EFSIS-standard, higher level.

Tokyo Foods ApS
Løbende opdatering af egenkontrolprogrammet. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.


Sushitarian
Udvikling af egenkontrolprogram for sushirestaurant. En medarbejder er fast tilknyttet som kvalitetschef.

Peter Mortensen Spedition & Transport A/S
Opbygning og implementering af egenkontrol for speditionsfirma; fisk og fiskeprodukter.

Anonym kunde
Sporing af listeria-kilde i produktionsmiljøet, samt udarbejdelse af handlingsplan for listeria-fri produktion.


Winter Laks
Forenkling og opdatering af egenkontrollen; både papirer og kontrolarbejdet.

Afsluttede opgaver, 2002

Carnitech
Udvikling af egenkontrolprogram.

Hesselholt Fisk Eksport, Skagen
Opbygning af egenkontrolprogram incl. autoritationsansøgning.

Anonym kunde
Opbygning af egenkontrolprogram for fabrikant af emballage til fødevarer, herunder uddannelse af ledelse og medarbejdere.


3 forskellige anonyme Kommuner i Grønland
Afklaring af mulighed for på privat basis at starte ny indhandling og eventuel produktion i kommunen. Det primære mål er at sikre fisker/fangerne mulighed for at indhandle de fisk og evt havpattedyr de er i stand til at fange. Sekundært at opbygge viden om produktionerne, og skabe beskæftigelse og omsætning i kommunen.

Sisimiut Seafood A/S
Projekt ny indhandling i Sisimiut.
Rådgivning vedr. produktionsudstyr og produktion af setnbiderrogn om bord.

Maniitsoq Skindcenter A/S
Start af ny produktion i Royls Greenlands' lukkede rejefabrik i Maniitsoq. Rådgivning vedr. produktion og produktionsudstyr til produktion af saltfisk og stenbiderrogn.
Forkalkulation vedr. nævnte produkter. Vurdering af bygning og lokalers egnethed samt renoveringsbehov. Forslag til indretning samt ombygning. Rådgivning vedr. valg samt fremskaffelse af udstyr. og disponering af lokaler. Planlægning af produktion af både sælprodukter og og fiskeprodukter i samme bygning. Planlægning af produktionsstart.

Jens Wittrup
Udvikling af egenkontrolprogram for filetproduktion og ompakning af finskeprodukter, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Nuka
Forslag til alternativ produktioner i et eksisterende produktionsanlæg, herunder forslag tilråvarer, processer, produkter, udstyr samt forkalkulationer.


FSØ Rønne
Tilretning af egenkontrolprogram.


Anonym kunde
Assistance i reklamationssag, herunder rådgivning og sagsbehandling vedr. kunde, danske- og udenlandske myndigheder.


Scanvægt A/S
Rådgivning vedr. rengøringsvenlighed af maskiner og udstyr.


Alfa Laval Copenhagen A/S
Rådgivning vedr. HACCP og hygiejnisk design af maskiner.


Carnitech A/S
Rådgivning vedr. HACCP og hygiejnisk design af maskiner.

Afsluttede opgaver, 2001

Sisimiut kummune, Gøndland
Projekt ny indhandling.
Udarbejdelse af oversigt over ressourcer, der kan være tilgængelige i Sisimiut by. Det være sig fisk og fiskeprodukter, sæl og hval. Der sigtes mod op til 12-18 mill Kr årlig indhandling. Vurdering af driftsøkonomi ved forskellige anvendelser af råvarerne. Vurdering af omkostninger ved ombygning af eksisterende hal og ved nybyggeri. Udarbejdelse af materiale, der skulle tiltrække mulige investorer i et produktionsanlæg. Udviklingsplan for fiskeri og indhandling i Sisimiut kommune.


Tokyo Foods ApS
Udvælgelse af placering af ny virksomhed, herunder kontakt til Fødevareregioner, Arbejdstilsynet, og kommunale myndigheder. Planlægning af indretning og ombygning af lokaler. Udvikling af egenkontrolprogram og autorisationsansøgning. Planlægning af produktionsflow, og udvælgelse af udstyr. Undervisning af ledelse og medarbejdere i egenkontrol og god produktionspraksis.

Christian Østergaard Fiskeeksport
Udvikling af egenkontrolprogram for fiskepakhus, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Strøms Røgeri A/S, Danmark
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddeannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Århus Fiskeexport
Opbygning af egenkontrolprogram for 3 virksomheder, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.
Rådgivning om indretning og flow i nyindrettet virksomhed.

Frederiksværk Røgeri
Opbygning af egenkontrolprogram og ansøgning om autorisetion.
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Røgeriet Fremtiden
Opbygning af egenkontrolprogram og ansøgning om autorisetion.
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Caviar House Airline Service A/S, Danmark og England
Opbygning af egenkontrolprogram og HACCP system efter engelske krav. Rådgivning ved design af ny fabrik. Effektivisering af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Ikkamiut Seafood, Grønland
Udvikling af egenkontrolprogram til produktion af frosne kogte krabber ombord på et fiskeskib. Programmet sikrer overholdelse af danske regler, herunder EU lovgivning.

Kujalleq Seafood, Grønland
Udvikling samt løbende tilpasning af egenkontrolprogram, herunder autorisationsansøgning. Vejledning i forbindelse med renovationsplan, herunder forslag til indretning, procesflow og lokaleanvendelse, Vejledning ved opstart af ny produktion. Vurdering af hygiejnisk udstyr.
Planlægning af laboratoriefaciliteter, herunder egenkontrol og myndighedsgodkendelse.

Royal Greenland, Grønland
Udvikling af egenkontrolprogram til produktion af frosne kogte krabber ombord på et fiskeskib. Programmet sikrer overholdelse af danske regler, herunder EU lovgivning.

Haderslev Frysehus, Sønderborg
Udarbejdelse af plan for nedbringelse af miljøbelastning i spildevand, herunder kontakt til den lokale myndighed.


Knud Egede, Grønland
Udvikling af egenkontrolprogram til produktion af frosne kogte krabber ombord på et fiskeskib. Programmet sikrer overholdelse af danske regler, herunder EU lovgivning. Programmet er udført på engelsk og dansk.

Mirek Export
Egenkontrolprogram og ansøgning om autorisation for fiske-trader virksomhed

Projektgruppen Maniitsoq, grønland
Indlendende plan for renoveringsbehov i forbindelse med ovetagelsen af rejefabrikken.
Gadus
Opgradering af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Fiskehandler Møller, Randers
Opbygning af egenkontrol og ansøgning om autorisation.Opbygning af egenkontrolprogram for 3 virksomheder, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Frederiksværk Åleeksport
Udvikling af egenkontrolprogram til håndtering af levende ål, samt rensning og indfrysning. Programmet sikrer overholdes af danske, herunder EU lovgivning.

Nordfisk
Opbygning af egenklontrol og ansøgning om autorisation.
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.
Senere opdatering af egenkontrolprogrammet i forbindelse med udvidelse af produktionen med nye produkter.

Vilsund Muslinge Industri
Opbygning af egenkontrol og autorisationsansøgning for nyt produkt. Rådgivning vedr maskinsikkerhed og CE-mærkning af maskiner. Ansættelse af laboratorieleder. Planlægning af laboratoriets arbejde frem til akkreditering.

Desuden mindre opgaver for Hesselholt Fisk, Skagen; Orion Seafood Greenland, Hejnfelt Fisk.

Afsluttede opgaver, 2000

Nuka A/S, Grønland
Opbygning af 28 egenkontrolprogrammer og autorisationsansøgninger; saltfisk, frossen fisk, stenbiderrogn og sushi-rejer.
Undervisning af virksomhedsledelsen i HACCPbaseret i egenkontrol.
Rådgivning om indretning, materialevalg mv.
Opbygning af HACCPbaseret egenkontrol for hjemmemarkedsproduktionen.

Grieg Seafood A/S, Danmark
Rådgivning om materialevalg, støjforhold og andre forhold vedr indretning

Esbjerg Pelagiske Trawler Club:
Udarbejdelse af egenkontrol, herunder procedurer og undervisning, som udgangspunkt for tilladelse til brug af ozon til desinfektion af tanke.

Bønnerup Fisk I/S
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Hans Christensen
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Møllefisk Aps
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Brdr Detlefsen I/S
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

FSØ Rønne
Opbygning af egenkontrolprogram, herunder uddannelse af virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Bjal Paamiut A/S, Grønland
Udvikling af egenkontrolprogram til produktion af frosne kogte krabber ombord på Bjal Paamiut A/S med base i Nuuk. Programmet sikrer overholdelse af danske regler, herunder EU lovgivning og det amerikanske fødevaredirektorat, Food and Drug Administration (FDA).
Programmet er udført på engelsk og dansk.
Rådgivning om hygiejnisk indretning af fabrik.
Ansøgning om autorisation.

Hejnfelt
Udarbejdelse af egenkontrol.
Udarbejdelse af nyt layout for virksomheden.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50