Andre Ydelser

Renere teknologi
Alcedo har et godt kendskab til renere teknologi i fiskeindustrien og kan være virksomheder behjælpelige med at indføre renere teknologi. Det kan udmønte sig i form af vandbesparelser og separering af vand og produktrester, optimering af mængden af tilsætningsstoffer og udvikle nye koncepter der giver virksomheden en renere produktion.

Produktionsindretning
Alcedos medarbejderstab har mange års erfaring i at indrette produktionslokaler optimalt. Det er produktionsindretning udfra et økonomisk synspunkt, men også udfra myndighedernes krav om fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø, miljø og maskinsikkerhed. Der er således mange parametre man skal have for øje ved indretning af et produktionslokale og her kan Alcedo være til hjælp.

Produktionsoptimering
Alcedo har en stor viden omkring optimeringer af produktionsflow og kan ved at analysere de enkelte processkridt ofte finde store besparelser eller forøge udbyttet for virksomheden.

For-kalkulationer
Før opstart af nye produktionslinier eller andre større investeringer er det nødvendigt at foretage en kalkule for at afgøre om det er økonomisk rentabelt. Til dette formål udarbejder Alcedo et samlet studie som klart viser om investeringen vil blive fordelagtig eller ej og under hvilke forudsætninger.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50