Uddannelse

Med baggrund i Alcedo's medarbejderstabs store faglige erfaring og undervisningserfaring, kan der tilbydes uddannelse indenfor næsten alle emner indenfor fiskeri og fiskeindustri. Kurserne tilpasses den aktuelle opgave.

Uddannelse i egenkontrol, hygiejne og kvalitetsstyring
For at få en effektiv kvalitetsstyring efter HACCP-principperne er det nødvendigt, at både ledelse og medarbejdere ved, hvad hver enkelt har af opgaver og ansvar og ved hvorfor.
Alcedo tilbyder uddannelse af hhv. ledelse og medarbejdere i egenkontrol, personlig hygiejne, produktionshygiejne, kvalitetsstyring mv.

Undervisningen sker i virksomheden, med udgangspunkt i virksomhedens egenkontrol og produktion, og tilpasses virksomhedens medarbejdere.

Fangstbehandling
Korrekt håndterin og nedkøling af fangst samt indretning af arbejdsdæk.

Rengøringsteknik og teknologi
Optimal rengøring og desinfektion, herunder kemikalievalg, udstyr og teknik.

Kvalitetsdedømmelse af fisk og fiskevarer
Redskaber til sensorisk, kemiskfysisk eller mikrobiologiskbedømmelse.

Arbejdsmiljø
Lad medarbejderne analyssere virksomheden med bistand fra Alcedo (APV). Medarbejderne bidrager med kendskab til virksomheden. Alcedo bidrager med faktuel viden om lovgivning og løsningsmuligheder.

Lovgivning
Gennemgang og forståelse af den virksomhedsrelevante lovgivning.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50