Krav om registrering

Af hensyn til fødevaresikkerheden skal virksomheder, der producerer fødevarer kunne spore og dokumentere både fremad og bagud i fødevarekæden. Derfor skærper de kravene over for deres leverandører af maskiner, maskindele og materialer, der kommer i kontakt med fødevarerne. Og disse leverandører presser videre tilbage i kæden over for deres underleverandører. Fødevarestyrelsens skærpede krav berører alle virksomheder, hvis produkter på en eller anden måde indgår i fødevareproduktion. Men det er ikke tilstrækkeligt, at forholdene er i orden. Det skal være dokumenteret, og virksomheden og dens egenkontrolprogram skal være registreret hos den regionale Fødevare-region.

Fødevarestyrelsen stiller i ny en bekendtgørelse krav om registrering af alle virksomheder, der importerer, fremstiller eller forhandler materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer. Det er virksomheder som:
- fabrikanter af fødevaremaskiner
- underleverandører af dele til fødevaremaskiner; bånd, pumper, rør, plader, pakninger mv.
- underleverandører, der bearbejder dele til fødevarekontakt, fx vandskærer, drejer dele, glasblæser, klipper/bukker, svejser mv.
- selvstændige engrosforhandlere, fx reservedelslagre

Pligten til registrering omfatter virksomhedens egenkontrolprogram vedrørende fødevaresikkerhed.

Det gælder kvalitetsstyringen, der skal dokumentere:
- at alle dele er egnede til den påtænkte anvendelse
- at sporbarheden for alle kontaktmaterialer er på plads og fungerer i køb og salg, indkøb, produktion og service, reservedele mm.
- at I har en vel planlagt og effektiv plan for tilbagekaldelse og tilbagetrækning
- at kravene er overholdt for alle leverancer i forhold til maskinens anvendelse, rengøring, service, reservedele
- at underleverandørerne også overholder de relevante krav

For registrering af alle, der importerer, fremstiller eller forhandler materialer og genstande beregnet til kontakt med fødevarer se Fødevarestyrelsens bekendtgørelse 149 af 25/02/2009

Bagatel-grænse: Man skal registreres, hvis man omsætter materialer med fødevarekontakt for mere end 50.000 kr., eller hvis man leverer over 1000 emner pr. år. Sælger man fem kasser pakninger á 200 stk., er man altså omfattet.

Alcedo/Maskinsikkerhed ApS ved, hvad der kræves, for at I kan få styr på kravene fra Fødevarestyrelsen. Og vi ved, hvad myndigheder og kunder kræver og, hvad der skal til, for at I kan opfylde jeres forpligtelser uden at drukne i papir- og kontrol-arbejde. Vi har nemlig selv stået i tilsvarende situationer. Vore konsulenter har erfaring med opgaver af denne type fra tidligere ansættelser i maskinindustrien, hos Fødevarestyrelsen og fra konsulentopgaver på området.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50