Sporbarhed

For alle materialer med fødevarekontakt i maskiner og udstyr gælder kravet om sporbarhed i følge forordning 1935/2004

Siden 26. oktober 2006 har alle materialer med fødevarekontakt i maskiner og udstyr skullet kunne spores. Sporbarhed gennem dokumentation er forudsætningen for, at materialerne kan kaldes tilbage, hvis der opstår en situation, hvor det er påkrævet.

Kravet har længe været gældende for fødevareemballager mv. Men kravet er nu udvidet til også at gælde alle materialer med fødevarekontakt, f.eks. transportbånd, rustfrie rør og plader, pakninger.

Kravet gælder i alle led i leverandørkæden. Fra produktion og salg af dele, i maskinfabrikken, til selve fødevareindustrien og videre i forsyningskæden.

”Det kan da ikke lade sig gøre!”

Det har man kunnet i mange år i medicinalindustrien.

”Men i den virkelige verden?”

Det er ikke særlig svært, når man kender kravene og de gode løsninger.

”Er det samme krav som i medicinal-branchen?”

Hvis man vil. Vi har dog erfaring for, at et væsentligt lavere niveau er tilstrækkeligt. I kan opnå den nødvendige styring uden at drukne i papirarbejde.

Alcedo og vores søsterfirma Maskinsikkerhed ApS arbejder lige nu på at indføre sporbarhed i maskinindustri, i komponenter og i fødevareindustri. Vi har erfaring fra alle relevante dele af dette område. Fra praktisk produktion af maskiner og fødevarer og fra kvalitetsstyring i begge. Desuden har vi erfaringer fra myndigheder og fra standardiseringsarbejde.

Vi kan derfor hjælpe maskinindustrier og fødevareindustrier med at få den nødvendige sporbarhed op på et niveau, der kan lade sig praktisere i en travl hverdag. Dvs. sporbarhed, der fungerer. Vi kender både krav og løsninger.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50