Medarbejdere

Hans Morten Henriksen : Civilingeniør, speciale i produktion af fisk; Indehaver af Alcedo
hmh@alcedo.dk, Mobil 2210 0671

Fødevareindustrien: Test og valg af maskiner, design af proceslinier, indkøb af
fødevaremaskiner, opfølgning på rengøring, produktionskontrol 
Konsulentbranchen: Hygiejnekontrol i produktion og produkter 
Maskinindustrien: Udvikling, design og salg af fødevaremaskiner og proceslinier 
Arbejdstilsynet: Fødevareindustriens arbejdsmiljø og generel maskinsikkerhed,
standardisering af fødevaremaskiner 
Fødevaredirektoratet: Godkendelse af fiskeindustriers HACCP-programmer, produktion og indretning af bygninger og udstyr 
Alcedo: Hygiejnisk design af fødevaremaskiner, maskinsikkerhed og CE-
Mærkning, udarbejdelse af dokumentation
HACCP-programmer, proces- og produktudvikling
Design af proceslinier og komplette fabrikker 

Thomas Roos : Cand Agro, speciale i maskiner;
thr@alcedo.dk, Mobil 2210 0675

Arbejdstilsynet: Fødevareindustriens arbejdsmiljø og generel maskinsikkerhed,
standardisering af fødevaremaskiner 
Alcedo: Hygiejnisk design af fødevaremaskiner, maskinsikkerhed og CE-
mærkning udarbejdelse af dokumentation
ATEX og eksplosionssikring
Trykudstyr 

Per Christensen : Civilingeniør, speciale i produktion af fisk; og maskinarbejder
pec@alcedo.dk, Mobil 2210 0676

Maskinindustrien: Udvikling og design af fødevaremaskiner
Projektledelse af større udviklingsprojekter
Afvikling af projekter 
Alcedo: Hygiejnisk design af fødevaremaskiner, maskinsikkerhed og CE-
Mærkning, udarbejdelse af dokumentation 

Thomas Petersen : Maskintekniker, kleinsmed
tp@alcedo.dk, Mobil 2210 0677

Maskinindustrien: Udvikling og design af fødevaremaskiner
Udarbejdelse af dokumentation, risikovurdering og CE-mærkning
Aktiv deltagelse i udarbejdelse europæisk standard for fødevaremaskiner 
Alcedo: Hygiejnisk design af fødevaremaskiner, maskinsikkerhed og CE-
mærkning, udarbejdelse af dokumentation 

Karen Berg Madsen : B.Sc Kemi plast (HD)

Produktion af foder: Miljø- og arbejdsmiljøopgaver
Udvikling og test af foder 
Alcedo: Hygiejnisk design af fødevaremaskiner, udarbejdelse af dokumentation, rengøring og rengøringsmidler 

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50