Standarder for fødevaremaskiner

Maskindirektivet giver de fælles europæiske regler for hygiejnisk design af fødevaremaskiner.

Reglerne er gennemført i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juli 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Maskindirektivet stiller nogle meget generelle krav til hygiejnisk design af fødevaremaskiner. Standarderne tolker, hvordan de generelle krav kan praktiseres.

De europæiske standardiseringsorganisationer er i gang med det omfattende arbejde med at lave standarderne. Områderne er hygiejnisk design generelt, bageri, kødforædling, olie, fisk, korn og foderstoffer mv.

Hver måned kommer der nye standarder eller forslag til standarder, der viser hvordan maskiner kan indrettes hygiejnisk.

Har du brug for en standard eller oplysninger om en, er du velkommen til at kontakte os på info@alcedo.dk eller tlf. 4447 3150.

Alcedos rolle i standardiseringsarbejdet
Hans Morten Henriksen, Thomas Petersen og Thomas Roos har arbejdet med standardisering af fødevaremaskiner siden henholdsvis 1993, 2003 og 1989.

Hans Morten Henriksen er i dag engageret som:

  • formand for Dansk Standards fødevaremaskinudvalg (S-246)
  • formand/convenor for den europæiske fiskemaskingruppe (CEN TC 153, wg 11)
  • deltager i den europæiske komité for fødevaremaskiner (CEN TC 153)
  • deltager i den europæiske arbejdsgruppe for generelle sikkerhedskrav til fødevaremaskiner (CEN TC 153 wg 12).

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50