Myndighedskrav til hygiejnisk design

Der stilles krav til fødevaremaskiner i maskindirektivet, arbejdspladsdirektivet og hygiejnedirektiverne.

Indretning af fødevaremaskiner
De europæiske myndighedskrav til hygiejnisk design af fødevaremaskiner findes i maskindirektivet i bilag 1 stk. 2.1, Agroindustrielle maskiner. Direktivet behandler kravene til indretning af maskiner. Kravene skal følges, hvis det er muligt.

Maskindirektivet er gennemført som dansk lov i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler.

Brug af fødevaremaskiner
Brugen af maskiner er sikkerhedsmæssigt reguleret af arbejdspladsdirektivet (89/655/EF). Direktivet er dansk lov via Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 1992.

Brug af maskinerne til produktion af fødevarer er reguleret af EUs hygiejnedirektiver, der indtil videre er opdelt efter forskellige produktgrupper: fjerkræ, fisk, skaldyr osv.

Det forventes, at hygiejnedirektiverne bliver samlet i et enkelt fødevaredirektiv, der omhandler al mad til europæiske forbrugere. Der vil så være specielle afsnit for specielle typer af fødevarer, fx muslinger (2-skallede bløddyr). Direktivet skal gennemføres i Fødevareloven.

Håndhævelse af hygiejnisk design
Hygiejnisk design er lagt ind i dansk lovgivning med Arbejdstilsynet som myndighed, da den øvrige del af maskindirektivet hører fint hjemme der.

Arbejdstilsynet har dog ikke resurser til at behandle sager om hygiejnisk design fuldt ud. Der er derfor lavet en samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og fødevaremyndigheden:

Fødevaremyndigheden finder og anmelder ikke-hygiejniske maskiner. Arbejdstilsynet laver derefter den praktiske sagsbehandling kalder fx maskintypen tilbage fra markedet. Fødevaremyndigheden assisterer i denne sagsbehandling.

Rådgivning i opfyldning af krav førte til forlig
Alcedo har assisteret en maskinleverandør, der blev udsat for krav om udbedring af et anlæg, der havde væsentlige hygiejniske mangler i forhold til maskindirektivets krav. Sagen blev forligt med en mindre efterlevering/ombygning af udstyret.

Tolkning af maskindirektivets krav
Maskindirektivets krav tolkes i harmoniserede, europæiske standarder. Der arbejdes stadig på at udarbejde en standard for området: Hygiejnisk design. Hans Morten Henriksen deltager i standardiseringsarbejdet om fødevaremaskiner, så kontakt os for at høre nærmere.

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50