Fødevareproducenter

Alcedo kan hjælpe fødevareproducenter på en lang række områder:


Sikkerhedscheck – Arbejdstilsynets screening i 2008

Arbejdstilsynet har lovet at screene alle fødevareindustrier i 2008. Vi kender myndighedernes krav til, hvordan man indretter og bruger maskiner og udstyr, så det overholder kravene til både personsikkerhed og hygiejne.

Vi kan gennemgå jeres maskiner og udstyr, vurdere mangler og lave forslag til sikringsløsninger. Vores løsninger overholder både Arbejdstilsynets og Fødevareregionens krav.


Budget til certificering

Vi har indgående kendskab til de krav, myndigheder og certificeringsbureauer stiller til maskiner, udstyr og bygninger. På den baggrund kan vi lave et budget for omkostningerne til certificering af en virksomhed.

Vi har erfaring med certificering efter ISO 22000, EFSIS, IFS, BRC mv.

Udbudsmateriale

”Hvad skal vi kræve, for at få det vi vil have?”

Få hjælp til at formulere krav til dine leverandører.

Få hjælp til at designe fabrik eller proceslinier, så både produktion, kvalitetsstyring og myndighedskrav opfyldes.

Tvist med kunde/leverandør

Medbring 'din egen' specialist, der fremlægger sagen set fra din side

Uvildigt syn og skøn; ved tvist om hygiejnisk design, herunder juridisk assistance.

Skal du betale for ombygningen, eller skal det efterleveres uden beregning?

 

 

 
Alcedo · Kirke Vaerloesevej 109 · DK-3500 Vaerloese · post@alcedo.dk · phone: +45 44 47 31 50